Wojskowe Centrum Rekrutacji w Chełmie w ramach kampanii „Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej”, prowadzi rekrutację do nowego rodzaju służby w wojsku jakim jest – dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Czym jest dobrowolna zasadnicza służba wojskowa?Nowy rodzaj czynnej służby wojskowej. Kandydat deklarujący chęć wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego ma teraz do wyboru 3 rodzaje służby wojskowej: zawodową służbę wojskową, terytorialną służbę wojskową, dobrowolną zasadniczą służbę wojskową (oraz dodatkowo – dwa rodzaje służby w rezerwie: aktywną i pasywną rezerwę). Jeżeli wybierze dobrowolną zasadniczą służbę wojskową to:• przejdzie przez 2 etapy służby – 28-dniowe szkolenie podstawowe w jednostce wojskowej lub centrum szkolenia, zakończone przysięgą oraz 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne w jednostce wojskowej (Masz wybór – nie musi być skoszarowany, możesz pełnić służbę i mieszkać poza jednostką);• będzie mu przysługiwało wynagrodzenie w okresie szkolenia na poziomie żołnierzy zawodowych od 4560 zł, ale także: – prawo do urlopu wypoczynkowego, – możliwość wstąpienia do aktywnej rezerwy lub terytorialnej służby wojskowej (po ukończeniu 28-dniowego szkolenia), –prawo ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej (po maksymalnie 11-miesięcznym szkoleniu specjalistycznym, – pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej (po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska;• na czas szkolenia podstawowego będzie miał zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, mundur, ekwipunek oraz ubezpieczenie;• będzie mógł wliczyć czas szkolenia do okresu odbywania służby wojskowej lub do okresu zatrudnienia;• będzie mógł przerwać służbę w dowolnym momencie.

Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej!Więcej informacji można uzyskać w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Chełmieul. Koszarowa 1B, pod numerem telefonu 261 161 356, 261 161 345, 261 161 391, na portalu zostanzolnierzem.pl oraz na stronie internetowejwww.wkuchelm.wp.mil.pl.Znajdziesz nas również na Facebook i Twitter

zsw

Data opublikowania: 09:49, 1 czerwca 2022

Kategorie: Wiadomości