Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie przy współpracy z gminą Krasnystaw oraz gminą Siennica Różana zaprasza do wzięcia udziału w pilotażowym projekcie “Aktywna mama”.

 

   Do projektu zapraszamy kobiety zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krasnymstawie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem / wychowaniem dziecka,  zamieszkujące na terenie powiatu krasnostawskiego.

 plakat aktywna mama2

 

 

Osobą do kontaktu ze strony Gminy Krasnystaw jest Pani Agnieszka Sulikowska tel. 82 576 65 93

Formularz zgłoszeniowy – do udziału w projekcie „Aktywna mama”
Zał. Nr 1 do formularza zgłoszeniowego

Data opublikowania: 13:57, 14 września 2021

Kategorie: Wiadomości