KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE USTALENIA NAZWY CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI BIAŁKA JAKO BIAŁKA POHZ I BIAŁKA PSO

Wójt Gminy Krasnystaw ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących ustalenia nazwy części miejscowości Białka jako Białka POHZ i Białka PSO Celem i przedmiotem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii mieszkańców sołectwa Białka, czy należy ustalić nazwy dla części miejscowości Białka jako Białka POHZ i Białka PSO.

Pomimo tego, że obecnie nie ma formalnie wyodrębnionych miejscowości Białka PSO i Białka POHZ na terenie sołectwa Białka funkcjonują trzy oddzielne numeracje domów, a nazwy tych miejscowości są widoczne w dokumentach i urzędowych zbiorach danych. Zatem mieszkańcy zdecydują czy należy wyodrębnić te dwie miejscowości i doprowadzić do zgodności stanu prawnego ze stanem faktycznym.

W konsultacjach mogą wziąć udział mieszkańcy sołectwa Białka.

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: od 1 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiety wypełnionej przez mieszkańców.

Formularz ankietowy dostępny jest:1) na stronie internetowej gminy: www.krasnystaw.ug.gov.pl (zakładka „Konsultacje”);2) w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: ugkrasnystaw.bip.e-zeto.eu (zakładka „Konsultacje Społeczne”);3) w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Krasnystaw w dniach i godzinach urzędowania;4) u sołtysa sołectwa Białka.

Wypełnione i podpisane ankiety należy najpóźniej do dnia 31 grudnia 2021 r:

1) złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Krasnystaw w dniach i godzinach urzędowania, lub;2) złożyć u sołtysa sołectwa Białka lub;3) przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw, lub;4) przesłać pocztą elektroniczną na adres: wojt@krasnystaw.ug.gov.pl.W przypadku przesłania ankiety pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Wójt Gminy Krasnystaw(-) Edyta Gajowiak – Powroźnik

Ankieta (pdf) / Ankieta (rtf)

Data opublikowania: 09:21, 1 grudnia 2021

Kategorie: Wiadomości