logo horyzont 2020 700px

   W związku z przystąpieniem samorządu gminy Krasnystaw do projektu samowystarczalności energetycznej w ramach działania finansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Miejskiego w ramach Programu Horyzont 2020, którego liderem jest gmina Skierbieszów zwracam się z prośbą o wypełnienie poniższych ankiet.

   Działania te pozwolą nam na właściwie zaplanować zadań inwestycyjnych oraz pozwolą na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej. Prosimy Państwa w ramach badania o opinię oraz wypełnienie krótkich ankiet. Dziękujemy za pomoc z Państwa strony.

 

   Ankieta nr 1 skierowana jest do mieszkańców i powinna zostać wypełniona w terminie do 15 lutego 2022 r. ankietę proszę wypełnić w wersji papierowej lub elektronicznej link do ankiety poniżej https://forms.gle/Vgj8RCsgMxdcUE1W7

Wersja papierowa w załączeniu Załącznik Nr 1

   Ankieta nr 2 skierowana jest do użytkowników budynków użyteczności publicznej i przedsiębiorców ankietę proszę wypełnić w wersji papierowej lub elektronicznej link do ankiety poniżej do 24 stycznia 2022 r. https://forms.gle/EomHgbGsQuMiSmrw6

Wersja papierowa w załączeniu Załącznik Nr 2

   Wyniki ankiet posłużą nam do przygotowania diagnozy do programu samowystarczalności energetycznej oraz będą wskaźnikiem zainteresowania mieszkańców w zakresie odnawialnych źródeł energii w zakresie nowych środków z perspektywy unijnej 2021-27.

Data opublikowania: 08:44, 18 stycznia 2022

Kategorie: Wiadomości