cwdPartnerstwo Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu obejmujące Miasto Krasnystaw, Miasto i Gminę Izbica, Gminę Łopiennik Górny, Gminę Krasnystaw oraz Gminę Siennica Różana prowadzi prace nad przygotowaniem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – dokumentu, który określi cele, kierunki rozwoju, zasady współpracy oraz najważniejsze przedsięwzięcia do realizacji przez Partnerstwo w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.  

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyrażenie Państwa opinii na temat kierunków działań oraz typów operacji, które będą stanowiły fundament sformułowania celów strategicznych MOF Krasnegostawu.

Formularze ankiet dotyczące koncentracji tematycznej w poszczególnych celach polityki spójności znajdują się w poniższych linkach:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sp2f3f7gL0a7U55xJZ-OZV2NY73AJQtFsOkuCB0XeH1URTEyRzZVTUg5OUpSQTVOS1VDUTJQUFIzSC4u

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sp2f3f7gL0a7U55xJZ-OZV2NY73AJQtFsOkuCB0XeH1UQlZBVllZT1NFWVEzQjZTMVdWR1pJOFdFRy4u

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sp2f3f7gL0a7U55xJZ-OZV2NY73AJQtFsOkuCB0XeH1UMU9XT0lTNTJRSUxPR0hZQzVDQlJGRU0yRy4u

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sp2f3f7gL0a7U55xJZ-OZV2NY73AJQtFsOkuCB0XeH1UNVpIQkVZREhZNzI1UUFQRlVMRTc0MVpCVC4u

Ankieta jest anonimowa a jej wyniki, będą przedstawione wyłącznie w formie zbiorczego raportu. Formularze ankiet pozostaną aktywne do dnia 08.03.2023r. do godziny 23.59.

Dziękujemy za poświęcony czas i udzielenie rzetelnych odpowiedzi.

Data opublikowania: 15:29, 28 lutego 2023

Kategorie: Wiadomości