logo MRiPS jpg

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego

Diagnoza potrzebw związku z planowanym przystąpieniem do realizacji Programu „Asystent osobisty osobyniepełnosprawnej” – edycja 2023

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym ( Dz.U. Z 2020r. poz. 1787 z poźn. zm.)

   W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przeprowadza rozeznanie w środowisku Gminy Krasnystaw w sprawie potrzeb realizacji programu „ Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”

Program adresowany jest do:

dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji I edukacji.
osób niepełnosprawnych posiadających orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

   Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Takie osoby będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta, m.in. przy wykonywaniu czynności dnia codziennego, wyjściu , powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca, przy załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu z dóbr kultury, ( np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawy), czy zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

   Niniejsza informacja ma posłużyć do zdiagnozowania potrzeb osób niepełnosprawnych zainteresowanych usługą asystencji osobistej oraz kalkulacji środków na realizację zadania w roku 2023.

   Osoby niepełnosprawne zainteresowane tego typu wsparciem lub ich opiekunowie/członkowie rodzin mogą zgłaszać swoje zapotrzebowanie na usługi asystencji osobistej bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie , ul. Marii Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw – pokój nr 8, poprzez email : ps@gopskrasnystaw.pl nr. Tel. : 82 576 2216 lub 82 576 65 93 w terminie do 10 listopada 2022r.

   Wszelkie informacje dotyczące programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej „ edycja 2023 znajdą Państwo pod linkiem

Data opublikowania: 11:49, 27 października 2022

Kategorie: Wiadomości