Miniaturka artykułu DODATEK OSŁONOWY W 2024 ROKU

DODATEK OSŁONOWY W 2024 ROKU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego można składać do […]

Miniaturka artykułu Ocena jakości wody

Ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z Raportami dnia 12.04.2024 r. sporządzonymi przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmie, z badań […]

Miniaturka artykułu Ogłoszenie

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Krasnymstawie I Wydział Cywilny zawiadamia, że przed tutejszym Sądem toczy się pod sygnaturą akt I Nc 482/23 postępowanie z powództwa E-Kancelaria Grupa […]

Miniaturka artykułu Ocena jakości wody

Ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Miniaturka artykułu OPRYSKIWACZE

OPRYSKIWACZE

sprzedane, zezłomowane lub wycofane z użytkowania, należy zgłosić do WIORiN w Lublin

Miniaturka artykułu KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

ZASADY STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W SPOSÓB BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ

Miniaturka artykułu Informacja o zwołaniu sesji

Informacja o zwołaniu sesji

Krasnystaw, dnia 12.04.2024 r. PrzewodniczącyRady Gminy KrasnystawRG.0002.2.2024 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. […]

Miniaturka artykułu OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

o podjęciu w gminie Siennica Różana uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa