CWD PLUSDrodzy Przedsiębiorcy z terenu Gminy Krasnystaw, zachęcamy do wypełnienie krótkiej anonimowej ankiety na potrzeby opracowania Strategii Partnerstwa Miejskiego Obszar Funkcjonalnego Krasnystaw:

ANKIETA

Związek Miast Polskich na Zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej realizuje projekt doradczy pod nazwą Centrum Wsparcia Doradczego Plus, którego celem jest wypracowanie strategii rozwoju dla Partnerstwa Miejski Obszar Funkcjonalny Krasnystaw obejmującego terytorium samorządów: Miasto Krasnystaw, Miasto i Gmina Izbica, Gmina Krasnystaw, Gmina Łopiennik Górny, Gmina Siennica Różana.

Jest Pan/ Pani przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą, a więc osobą doskonale znającą lokalne uwarunkowania MOF Krasnystaw.Chcemy, aby strategia ta przyczyniła się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze Partnerstwa.Ankieta jest anonimowa i przeprowadzana z wykorzystaniem serwerów Związku Miast Polskich a jej wyniki, będą przedstawione wyłącznie w formie zbiorczego raportu. Dziękujemy za poświęcony czas i udzielenie rzetelnych odpowiedzi.

Związek Miast Polskich

Data opublikowania: 09:00, 26 sierpnia 2022

Kategorie: Wiadomości