Przedstawiciele powiatowych i gminnych władz samorządowych, regionaliści oraz mieszkańcy Krynicy i sąsiednich miejscowości w gminie Krasnystaw uczcili pamięć Franciszka Żurka oraz innych postaci ważnych dla lokalnej społeczności.

   W niedzielę 3 października wzięli udział w spotkaniu pod hasłem „W barwach historii”, które odbyło się w miejscowym domu kultury. Prelekcje i wykłady poprzedziło złożenie kwiatów przed tablicą, upamiętniającą Franciszka Żurka, który jest patronem Wiejskiego Domu Kultury w Krynicy. W ten sposób hołd uczestnikowi walk o niepodległość oddali starosta krasnostawski Andrzej Leńczuk, wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik oraz radny rady gminy i sołtys Krynicy Jerzy Pastuszak.

   Potem uczestnicy niedzielnego spotkania wysłuchali prelekcji regionalisty ziemi krasnostawskiej, jednocześnie członka Zarządu Głównego Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego Lucjana Cimka na temat „Myśli Franciszka Żurka o godności chłopskiej i kulturze ludowej” oraz wykładu Konrada Grocheckiego z Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie o „Mauzoleum Orzechowskich i pamięci społecznej”.

   Dopełnieniem wystąpień był występ zespołu śpiewaczego „Melodia”, działającego przy Gminnym Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej pod kierunkiem Zbigniewa Wolanina.

   Podczas spotkania zorganizowano również animacje, gry i zabawy dla dzieci, a całość zakończyła biesiada integracyjna.

   Spotkanie „W barwach historii” zorganizowali: wójt i Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z siedzibą w Siennicy Nadolnej we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Strażą Pożarną i Radą Sołecką w Krynicy.

Data opublikowania: 05:45, 6 października 2021

Kategorie: Wiadomości