Dzięki wsparciu Unii Europejskiej uczniowie z gminy Krasnystaw skorzystają z dodatkowych zajęć językowych, nauczyciele będą mogli podnieść swoje kwalifikacje, a placówki zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne. Takie będą efekty projektu “Step by Step – Wszystko wiem”, który będzie realizowany czterech placówkach oświatowych. Chodzi o uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w Jaślikowie, Małochwieju Dużym, Krupem i Zespołu Nr 3 w Krasnymstawie, których to uczniowie na ostatnim egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego uzyskali wyniki poniżej średniej wojewódzkiej. By je poprawić w wymienionych placówkach zostaną wprowadzone innowacyjne metody nauczania, wykorzystujące nowoczesne technologie oraz pomoce dydaktyczne. Wcześniej nauczyciele wezmą udział w szkoleniach, podczas których poszerzą swoje umiejętności, dowiedzą się jak uczyć dzieci i młodzież skuteczniej, zgodnie z najnowszymi trendami.

W dodatkowych zajęciach z języka angielskiego weźmie udział 260 uczniów klas I – VIII z wymienionych wcześniej czterech podstawówek.

Szacuje się, że realizacja wszystkich pomysłów może kosztować ponad 161 tysięcy złotych, z czego prawie 142 tysiące stanowią środki na “Skuteczną edukację” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027.

We wtorek 2 kwietnia wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik podpisała umowę w sprawie przyznania unijnych środków z Marszałkiem Województwa Lubelskiego Jarosławem Stawiarskim.

Realizacja projektu “Step by Step – Wszystko wiem” w czterech szkołach, prowadzonych przez Gminę Krasnystaw, rozpocznie się we wrześniu bieżącego roku, a zakończy w czerwcu 2025.

Data opublikowania: 13:14, 3 kwietnia 2024

Kategorie: Wiadomości