Prawie 7 milionów złotych z ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych trafi do gminy Krasnystaw. Pieniądze te mają być wykorzystane na rozbudowę sieci wodociągowej, przebudowę drogi w Siennicy Nadolnej i termomodernizację dwóch budynków użyteczności publicznej.

    Największą kwotę, bo 3 miliony 600 tysięcy złotych, mamy przyznane na przebudowę drogi w Siennicy Nadolnej. Kolejny prawie 1 milion 900 tysięcy to środki na rozbudowę i modernizację infrastruktury wodociągowej, a 1 milion 440 tysięcy złotych przeznaczymy na termomodernizację budynków urzędu gminy i Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym – wylicza wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik.

    Prace na drodze w Siennicy Nadolnej będą prowadzone na odcinku o długości 2200 metrów, gdzie zostanie położona nowa asfaltowa nawierzchnia.

    W ramach modernizacji infrastruktury wodociągowej gmina chce dostosować istniejące ujęcie wody w Widniówce do zwiększonego poboru, wynikającego z rozbudowy sieci i przyłączenia odbiorców z miejscowości Latyczów oraz planuje zakupić 500 wodomierzy do zdalnego odczytu.

    Projekt termomodernizacji budynków użyteczności publicznej zakłada m.in. docieplenie stropu, wymianę witryny okiennej oraz montaż fotowoltaiki i pompy ciepła w urzędzie gminy, a także wymianę dachu i docieplenie stropu w SP w Małochwieju Dużym.

600x0 rpis krasnystaw logo

Data opublikowania: 08:42, 11 października 2023

Kategorie: Wiadomości