polski lad

Za pieniądze z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” Gmina Krasnystaw zrealizuje nie trzy a pięć zadań.

    Z części programu, przeznaczonej dla terenów po dawnych Państwowych Przedsiębiorstwach Gospodarki Rolnej, miejscowy samorząd otrzyma dofinansowanie na drogi w Krupem i w Białce.

   Na inwestycję w Krupem mamy przyznane prawie 1 milion 570 tysięcy złotych, a na drogę w Białce około 590 tysięcy złotych. Zgodnie z zasadami rządowego programu to powinno wystarczyć na pokrycie 98 procent kosztów, ale wszystko będzie zależeć od wyników przetargów na wykonanie robót.

  Odcinek o długości około 600 metrów drogi w Krupem zostanie wybudowany od podstaw. Zamiast obecnej trasy gruntowej, utwardzanej różnymi materiałami, teraz samorząd chce wykonać podbudowę, kanał technologiczny, szeroką na 5 metrów jezdnię, 75-centymetrowe utwardzone pobocza po obydwu stronach drogi i oświetlenie.

   W Białce prace są planowane na fragmencie o długości prawie 300 metrów. Na razie jezdnia ma różną szerokość i jest wyłożona klinkierem. Planujemy zupełnie nową nawierzchnię o szerokości 6 metrów oraz obustronne utwardzone pobocza o szerokości 75 centymetrów.

Realizacja obydwu inwestycji jest przewidziana na 2023 rok.

   W drugim naborze wniosków z „Polskiego Ładu” Gmina Krasnystaw pozyskała dofinansowanie na trzy inwestycje. Najwięcej, bo 5 milionów 330 tysięcy złotych ma przyznane na modernizację oświetlenia ulicznego. Kolejne 3 miliony 230 tysięcy złotych to środki na budowę i przebudowę drogi w Siennicy Nadolnej.

   Trzecim zadaniem będzie przebudowa drogi w Wincentowie, na którą jest dotacja sięgająca 1 miliona 140 tysięcy złotych. Do końca 2022 roku samorząd chce wykonać audyt i ogłosić przetarg na oświetlenie, a także opracować dokumentację na obydwa zadania drogowe.

   Z kolei do połowy sierpnia powinien zostać ogłoszony przetarg na realizację inwestycji, na które gmina otrzymała dotacje z pierwszej edycji „Polskiego Ładu”. Chodzi o przebudowę dróg Niemienice – Kolonia Niemienice i Kolonia Niemienice – Jaślików.

Data opublikowania: 09:44, 18 lipca 2022

Kategorie: Wiadomości