prowSamorząd województwa lubelskiego podzielił unijne dotacje na inwestycje w infrastrukturę wodno-ściekową. Część tych środków trafi do gminy Krasnystaw, gdzie w ciągu dwóch lat mają być zrealizowane dwa ważne zadania. Chodzi o budowę sieci wodociągowej, zasilającej miejscowość Białka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Krupiec.

Szacuje się, że obydwie inwestycje mogą kosztować prawie 1 milion 200 tysięcy złotych, z czego ponad 615 tysięcy będzie stanowić dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pieniądze te powinny wystarczyć na pokrycie ponad 60% kosztów kwalifikowalnych projektu. Na razie mieszkańcy Białki korzystają z ujęcia wody, należącego do Małopolskiej Hodowli Roślin, która prowadzi miejscową stadninę. Lokalizacja ujęcia ma wpływ na jakość wody, którą chcemy zdecydowanie poprawić, ale by tak się stało trzeba wybudować fragment sieci, który pozwoli przełączyć Białkę do ujęcia wody w Niemienicach – tłumaczy wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik. Z kolei problemy ze ściekami mają lokatorzy bloków w miejscowości Krupiec, które należą do Wspólnoty Mieszkaniowej „Chaber”. Jak wyjaśnia pani wójt nieczystości z ich mieszkań są odprowadzane do oczyszczalni ścieków, należącej do spółki „Elewarr”, która wygasza ten obiekt. Stąd konieczność budowy gminnej oczyszczalni. W imieniu gminy obydwie inwestycje będzie realizować Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy, potwierdzającej przyznanie dotacji z PROW i opracowanie dokumentacji przetargowej. Planowane prace mają być wykonane w latach 2021 – 2022.

Data opublikowania: 08:10, 8 lutego 2021

Kategorie: Wiadomości