playground 2263827 640Mali mieszkańcy Małochwieja Dużego w gminie Krasnystaw będą mieć plac zabaw z prawdziwego zdarzenia. Obiekt powstanie przy miejscowej szkole, która większość pieniędzy na ten cel pozyskała z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

– Obecnie mamy niewielki zestaw zabawowy, który powstał dwa lata temu dzięki środkom z funduszu sołeckiego. Nowy plac zabaw będzie nieco większy i zdecydowanie lepiej wyposażony oraz dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Tak jak teraz będą mogły z niego korzystać nie tylko dzieci z naszej szkoły w wieku przedszkolnym i uczniowie klas I – III, ale również ich rówieśnicy z innych placówek oraz młodsze dzieci – zapowiada dyrektor Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym Andrzej Jasionowski. Dzięki wsparciu PFRON placówka chce wymienić nawierzchnię, a także zamontować nowe urządzenia zabawowe, w tym huśtawki, bujaki, karuzelę i czworościan gimnastyczny. Nowy plac zabaw będzie również wyposażony w elementy małej architektury, na przykład nowe ławki, stojak na rowery i kosze na śmieci. Szacuje się, że wszystko może kosztować około 206 tysięcy złotych, z czego ponad 165 tysięcy to środki z programu “Dostępna przestrzeń publiczna” PFRON, a ponad 40 tysięcy złotych, czyli 20 procent będzie stanowić wkład własny, który zapewniła gmina. Szkoła czeka teraz na podpisanie umowy, potwierdzającej przyznanie dotacji. Nowy plac zabaw w Małochwieju Dużym ma być gotowy najpóźniej do końca maja 2024 roku.

Data opublikowania: 10:56, 2 października 2023

Kategorie: Wiadomości