Zainteresowanie jest, dlatego Gmina Krasnystaw kolejny raz będzie się starać o dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Wniosek o przyznanie pieniędzy zostanie złożony jeszcze w tym tygodniu i jeśli zostanie oceniony pozytywnie, jest szansa na pozbycie się szkodliwych substancji za kilka miesięcy.

    W zakończonym właśnie naborze chęć skorzystania z dotacji wyraziło ponad 40 właścicieli nieruchomości w gminie Krasnystaw. Miejscowy samorząd chce pozyskać pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, z którym już współpracował przy usuwaniu azbestu.

   Środki z WFOŚiGW będzie można wykorzystać na obiór, transport i unieszkodliwienie niebezpiecznych substancji. O zdjęcie eternitu z budynków i nowy dach muszą zadbać ich właściciele.W ubiegłym roku dzięki środkom z Funduszu w gminie Krasnystaw zostało usuniętych ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych azbestu.

   Decyzji o podziale tegorocznych dotacji można się spodziewać w czerwcu, a odbiór niebezpiecznych substancji jest planowany do połowy listopada.

Data opublikowania: 06:45, 21 maja 2021

Kategorie: Wiadomości