Operacja realizowana jest w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

W dniu 6 marca 2024 r. w Lublinie podpisano umowę o przyznaniu pomocy dotyczącą realizacji operacji pn. „Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w msc. Jaślików”.

Cel realizacji operacji: utworzenie nowego produktu rekreacyjnego i podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Krasnystaw.

Zakres operacji obejmuje wykonanie:

  1. robót rozbiórkowych,
  2. nawierzchni poliuretanowej,
  3. montażu urządzeń zabawowych,
  4. montażu urządzeń małej architektury.

Zgodnie z ww. umową całkowite koszty zadania wynoszą 200 000,00 zł, w tym kwota pomocy ze środków EFRROW w wysokości 127 260,00 zł.

Data opublikowania: 13:39, 28 maja 2024

Kategorie: Fundusze Unijne