Miniaturka artykułu Koordynator do spraw dostępności

Koordynator do spraw dostępności

Zarządzenie Nr 22/2021Wójta Gminy Krasnystawz dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz powołania zespołu ds. dostępności

Miniaturka artykułu Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Krasnystaw zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych […]