Miniaturka artykułu OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Krasnystaw Ogłasza Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( […]

Miniaturka artykułu Ogłoszenia Wójta Gminy Krasnystaw

Ogłoszenia Wójta Gminy Krasnystaw

OgłoszenieWójta Gminy Krasnystaw o wyborze ofert organizacji pozarządowych, którym w 2022 r. udzielone zostanie wsparcie w realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji z budżetu […]

Miniaturka artykułu Zarządzenie Nr 16/2022 Wójta Gminy Krasnystaw

Zarządzenie Nr 16/2022 Wójta Gminy Krasnystaw

Zarządzenie Nr 16/2022Wójta Gminy Krasnystawz dnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań […]

Miniaturka artykułu Ogłoszenie Wójt Gminy Krasnystaw

Ogłoszenie Wójt Gminy Krasnystaw

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Ogłoszenie […]

Miniaturka artykułu Ogłoszenie

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Krasnystaw Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( […]

Miniaturka artykułu Zarządzeine

Zarządzeine

  Zarządzenie Nr 24/2021 Wójta Gminy Krasnystaw z dnia 03.03.2021 r. w sprawie powołania Koijnisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert […]

Miniaturka artykułu Ogłoszenie Wójt Gminy Krasnystaw

Ogłoszenie Wójt Gminy Krasnystaw

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Załącznik […]

Miniaturka artykułu Ogłoszenie

Ogłoszenie

Wójt Gminy KrasnystawOgłasza Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. […]

Miniaturka artykułu Zarządzenie

Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 15/2020Wójta Gminy Krasnystawz dnia 10 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert […]