Miniaturka artykułu Ocena jakości wody

Ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z Raportami z dnia 06.06.2024 r. sporządzonymi przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmie, z […]

Miniaturka artykułu Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

zawiadamiam o wydaniu decyzji potwierdzającej, że nieruchomość położona w gminie Krasnystaw (obręb 0003 Czarnoziem – ark. mapy 1), oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako […]

Miniaturka artykułu Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu

Miniaturka artykułu Ocena jakości wody

Ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem sporządzonym przez Laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie, z badań […]

Miniaturka artykułu Ocena jakości wody

Ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z raportami sporządzonym przez Laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z .o.o. w Chełmie, ul. Bielawin […]

Miniaturka artykułu Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

W związku zakończeniem postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji potwierdzającej nabycie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości położonej w gminie […]