Miniaturka artykułu Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

o wydaniu decyzji potwierdzającej, że nieruchomość położona w gminie Krasnystaw (obręb 0003 Czarnoziem – ark. mapy 1), oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka […]

Miniaturka artykułu OBWIESZCZENIE STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO

OBWIESZCZENIE STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO

Starosta Krasnostawski zawiadamia, że w dniu 08.12.2023r. na wniosek Wójta Gminy Krasnystaw ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw została wydana decyzja Nr:AB.6740.227.2023 o zezwoleniu na […]

Miniaturka artykułu Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

W związku zakończeniem postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji potwierdzającej nabycie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości położonej w gminie […]

Miniaturka artykułu OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), niniejszym podaje się do […]

Miniaturka artykułu Postanowienie komisarza wyborczego

Postanowienie komisarza wyborczego

POSTANOWIENIE Nr 60/2023KOMISARZA WYBORCZEGO W CHEŁMIEz dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Krasnystaw na stałe obwody głosowania

Miniaturka artykułu Ogłoszenie

Ogłoszenie

Wójt Gminy Krasnystaw ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej na terenie gminy Krasnystaw stanowiącej mienie Gminy Krasnystaw opisanej w poniższej tabeli: