Miniaturka artykułu Ogłoszenie

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Krasnymstawie I Wydział Cywilny zawiadamia, że przed tutejszym Sądem toczy się pod sygnaturą akt I Nc 482/23 postępowanie z powództwa E-Kancelaria Grupa […]

Miniaturka artykułu Ocena jakości wody

Ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Miniaturka artykułu Ocena jakości wody

Ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się ze Sprawozdaniami sporządzonym przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin […]

Miniaturka artykułu Ocena jakości wody

Ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z Raportami

Miniaturka artykułu Ocena jakości wody

Ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami sporządzonym przez Laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Chełmie ul. […]

Miniaturka artykułu Ocena jakości wody

Ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z Raportem zbiorczym Nr WD/0123-0125/24/N z dnia 01.03.2024 r. (data wpływu do tut. organu 04.03.2024 r.) […]

Miniaturka artykułu K O M U N I K A T

K O M U N I K A T

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie DLA PRODUCENTÓW ZIEMNIAKÓW (innych niż sadzeniaki)

Miniaturka artykułu Komunikat

Komunikat

W związku z awarią sieci wodociągowej wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach: Wincentów, Krupiec, […]

Miniaturka artykułu Komunikat

Komunikat

W związku z awarią sieci wodociągowej wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach: Bzite, Józefów […]