Miniaturka artykułu OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Na mocy art. 144 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Patrycji Kucharczyk – pracownika Sądu Rejonowego w Krasnymstawie […]

Miniaturka artykułu Ogłoszenie

Ogłoszenie

Na podstawie art. 6933 § 1 i 2 k.p.c. Sąd Rejonowy w Krasnymstawie I Wydział Cywilny ogłasza, iż w sprawie o sygn. akt I Ns […]

Miniaturka artykułu Ogłoszenie

Ogłoszenie

Na podstawie art. 6933 § 1 i 2 k.p.c. Sąd Rejonowy w Krasnymstawie I Wydział Cywilny ogłasza, iż w sprawie o sygn. akt I Ns […]

Miniaturka artykułu OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Krasnymstawie postanowił ustanowić dla nieznanych z miejsca pobytu wierzycieli kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Krasnymstawie ..

Miniaturka artykułu Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

o wydaniu decyzji potwierdzającej, że nieruchomość położona w gminie Krasnystaw (obręb 0003 Czarnoziem – ark. mapy 1), oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka […]

Miniaturka artykułu OBWIESZCZENIE STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO

OBWIESZCZENIE STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO

Starosta Krasnostawski zawiadamia, że w dniu 08.12.2023r. na wniosek Wójta Gminy Krasnystaw ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw została wydana decyzja Nr:AB.6740.227.2023 o zezwoleniu na […]

Miniaturka artykułu Ogłoszenie

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Krasnymstawie I Wydział Cywilny ogłasza, iż w sprawie o sygn. akt I Ns 419/23 z wniosku Gminy Krasnystaw o złożenie do depozytu […]

Miniaturka artykułu OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Krasnymstawie I Wydział Cywilny ogłasza, iż w sprawie o sygn. akt I Ns 270/23 z wniosku Gminy Krasnystaw o złożenie do depozytu […]