Miniaturka artykułu Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

o wydaniu decyzji potwierdzającej, że nieruchomość położona w gminie Krasnystaw (obręb 0003 Czarnoziem – ark. mapy 1), oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka […]

Miniaturka artykułu OBWIESZCZENIE STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO

OBWIESZCZENIE STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO

Starosta Krasnostawski zawiadamia, że w dniu 08.12.2023r. na wniosek Wójta Gminy Krasnystaw ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw została wydana decyzja Nr:AB.6740.227.2023 o zezwoleniu na […]

Miniaturka artykułu Ogłoszenie

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Krasnymstawie I Wydział Cywilny ogłasza, iż w sprawie o sygn. akt I Ns 419/23 z wniosku Gminy Krasnystaw o złożenie do depozytu […]

Miniaturka artykułu OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Krasnymstawie I Wydział Cywilny ogłasza, iż w sprawie o sygn. akt I Ns 270/23 z wniosku Gminy Krasnystaw o złożenie do depozytu […]

Miniaturka artykułu Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

W związku zakończeniem postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji potwierdzającej nabycie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości położonej w gminie […]

Miniaturka artykułu OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym w Krasnymstawie I Wydział Cywilny toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 364/22 z wniosku Teresy Sawa o stwierdzenie nabycia własności […]

Miniaturka artykułu OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), niniejszym podaje się do […]

Miniaturka artykułu OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 6933 § 1 i 2 k.p.c. Sąd Rejonowy w Krasnymstawie I Wydział Cywilny ogłasza, iż w sprawie o sygn. akt I Ns […]