Miniaturka artykułu OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 6933 § 1 i 2 k.p.c. Sąd Rejonowy w Krasnymstawie I Wydział Cywilny ogłasza, iż w sprawie o sygn. akt I Ns […]

Miniaturka artykułu OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 6933 § 1 i 2 k.p.c. Sąd Rejonowy w Krasnymstawie I Wydział Cywilny ogłasza, iż w sprawie o sygn. akt I Ns […]

Miniaturka artykułu Ocena jakości wody pitnej

Ocena jakości wody pitnej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z Raportami zbiorczymi sporządzonymi przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmie, z badań próbek wody […]

Miniaturka artykułu Zwrot podatku akcyzowego 2023

Zwrot podatku akcyzowego 2023

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji […]

Miniaturka artykułu Ocena jakości wody pitnej

Ocena jakości wody pitnej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z Raportami sporządzonymi przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmie, ul. Szpitalna 48, 22-100 Chełm […]

Miniaturka artykułu Ocena jakości wody pitnej

Ocena jakości wody pitnej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z raportami badań próbek wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę: Niemienice, gm. Krasnystaw Niemienice […]

Miniaturka artykułu Ogłoszenie

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Krasnymstawie postanowił ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika…

Miniaturka artykułu Postanowienie komisarza wyborczego

Postanowienie komisarza wyborczego

POSTANOWIENIE Nr 60/2023KOMISARZA WYBORCZEGO W CHEŁMIEz dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Krasnystaw na stałe obwody głosowania

Miniaturka artykułu Ocena jakości wody pitnej

Ocena jakości wody pitnej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem sporządzonym przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin z badań próbki […]