Miniaturka artykułu Akty prawne

Akty prawne

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2020 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii Ustawa o wychowaniu w […]

Miniaturka artykułu Niebieska Linia – pomaga ofiarom przemocy

Niebieska Linia – pomaga ofiarom przemocy

Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc […]

Miniaturka artykułu Punkt konsultacyjny

Punkt konsultacyjny

CHOROBĘ ALKOHOLOWĄMOŻNA SKUTECZNIE LECZYĆ Fachowcy służą pomocą i radą.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowychw Krasnymstawie w swoich punktach konsultacyjnychudziela osobom uzależnionym i ich rodzinom profesjonalnej pomocy […]