Miniaturka artykułu Grabowiecko-Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu

Grabowiecko-Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu

Grabowiecko-Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu został utworzony w 1998 roku na podstawie Rozporządzenia Wojewody Chełmskiego Nr 51 z dnia 26.06.1998r. Ogółem zajmuje powierzchnię ok. 26.963 ha, […]

Miniaturka artykułu Skierbieszowski Park Krajobrazowy

Skierbieszowski Park Krajobrazowy

Skierbieszowski Park Krajobrazowy utworzony został w 1995r. na podstawie Rozporządzenia Wojewody Chełmskiego Nr 16 z dnia 29.12.1995r. Zajmuje powierzchnię ok. 35.488 ha, a wraz z […]

Miniaturka artykułu Rezerwat Wodny Dół

Rezerwat Wodny Dół

Rezerwat „Wodny Dół” położony jest w miejscowości Niemienice i zajmuje powierzchnię 186 ha. Jest to krajobrazowo-leśny obszar uznany za rezerwat przyrody na podstawie Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, […]