Miniaturka artykułu Wójt Gminy Krasnystaw Ogłasza

Wójt Gminy Krasnystaw Ogłasza

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2023 r. […]

Miniaturka artykułu Ogłoszenie

Ogłoszenie

OgłoszenieWójta Gminy Krasnystaw Informacja / Zarządzenie / Wzór oferty / Konto bankowe / Oświadczenie RODO

Miniaturka artykułu Ogłoszenie

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE W sprawie konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 […]

Miniaturka artykułu Ogłoszenie

Ogłoszenie

OGŁOSZENIEW sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Krasnystawz organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności […]