w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z powiadomieniem o przekroczeniu nr 17679809 z dnia 13.09.2021 r., w wodzie z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Niemienice gm. Krasnystaw stwierdza:

brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia  Niemienice

i nakazuje:

Czytaj więcej …

Data opublikowania: 06:42, 20 września 2021

Kategorie: Ocena jakości wody pitnej