pis logo

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po przeanalizowaniu raportu zbiorczego Nr WD/0330-0331/21/N z dnia 17.08.2021 r, oraz raportów Nr WD/359/21/N i Nr WD/478/21/Z z dnia 27.08.2021 z badań próbek wody pobranej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Latyczów gm. Krasnystaw w punktach zgodności, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia

 

STWIERDZA

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Latyczów, gm. Krasnystaw z uwagi na przekroczenia dopuszczalnych parametrów fizykochemicznych: mętności, żelaza i manganu;

Czytaj więcej ….

Data opublikowania: 06:23, 21 września 2021

Kategorie: Ocena jakości wody pitnej