Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie wydał Decyzję o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krynica gm. Krasnystaw.DECYZJA

Data opublikowania: 13:48, 1 lipca 2021

Kategorie: Wiadomości