1920x810

Gmina Krasnystaw otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie w 2022 roku zadania w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym. Umowę o udzielenie dotacji podpisali Albin Mazurek- Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz Wójt Gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik. 

     W ramach zadania udzielone zostanie wsparcie w jednej z trzech form: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz na pokrycie kosztów dowozu posiłków dla osób dorosłych, w szczególności starszych, chorych i niepełnosprawnych.

 

   Wartość przedsięwzięcia to 67 500,00 zł, z czego kwota 54 000,00 zł stanowi dotację z budżetu państwa w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Działania realizowane będą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie. 

Data opublikowania: 10:08, 25 marca 2022

Kategorie: Wiadomości