Budowa drogi gminnej Nr 126027L w miejscowości Siennica Nadolna

Gmina Krasnystaw, uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i realizuje inwestycję pn. „Budowa drogi gminnej Nr 126027L w miejscowości Siennica Nadolna”

Całkowita koszt kwalifikowalny zadnia wynosi: 798 152,49 zł, natomiast wartość dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi: 399 076,25 zł.

W ramach zadania planowana jest przebudowa i rozbudowa drogi gminnej klasy “D” o  Nr 126027L w miejscowości Siennica Nadolna.

Stan istniejący: Droga o nawierzchni gruntowo-tłuczniowej w dużym stopniu zdegradowana. Występują liczne deformacje oraz miejscowe zaniżenia na których po opadach deszczu tworzą się zastoiska wody.

Stan projektowany: Inwestycja zakłada przebudowę i rozbudowę drogi mającą na celu wykonanie nowej nawierzchni o dł. 675 m z betonu asfaltowego. Zostanie wykonany przepust pod drogą fi 60 w km 0+362, kanalizacja deszczowa na odcinku około 12 m oraz odwodnienie powierzchniowe na całej długości drogi.  Zostanie wykonane oznakowanie pionowe oraz poziome drogi.

Konstrukcja przebudowywanego odcinka drogi gminnej:

– 5 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70,

– 7 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70,

– 20 cm warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm,

– 15 cm warstwa piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa.

Planowane jest wykonanie zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz o  nawierzchni z kruszywa.

DSC09910

DSC09911

Data opublikowania: 07:09, 30 czerwca 2022

Kategorie: Wiadomości