Cztery jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Krasnystaw zostaną doposażone w specjalne ubrania oraz sprzęt do ratowania ludzi i mienia. Zakupy, które będą możliwe dzięki środkom z Funduszu Sprawiedliwości, mają być zrealizowane przed końcem roku.

    Zgodnie z umową podpisaną przez wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego i wójta gminy Krasnystaw Edytę Gajowiak-Powroźnik, pieniądze z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, zostaną wykorzystane na doposażenie OSP w Małochwieju Dużym, Krupem, Bzitem i w Siennicy Nadolnej. Dwie pierwsze działają w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, a ich przedstawiciele byli obecni przy podpisaniu umowy o przyznaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości.

    Strażacy otrzymają komplety specjalnych ubrań i butów, węże strażackie, piłę spalinową, wkrętarki akumulatorowe, aparat powietrzny i akumulatory do radiotelefonu.

    Na wszystkie zakupy gmina otrzyma prawie 70 tysięcy złotych, a z własnego budżetu dołoży zaledwie 707 złotych.

Data opublikowania: 07:02, 19 października 2023

Kategorie: Wiadomości