DSC 1376

 Dzięki wsparciu Unii Europejskiej Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zakręciu w gminie Krasnystaw zrealizuje kilka inwestycji, które usprawnią dostawy wody i poprawią efektywność oczyszczania ścieków.

 

    Pierwsze prace mają być wykonane w tym roku, a wszystkie zakończone wiosną 2024. Unijne środki zostaną wykorzystane na cztery zadania – modernizację ujęć wody w Stężycy Łęczyńskiej i Niemienicach, rozbudowę sieci wodociągowej, łączącej Widniówkę z Latyczowem, modernizację oczyszczalni ścieków w przedszkolu w Stężycy i rozbudowę kanalizacji w Krupcu.

    Jeszcze w maju GPGK w Zakręciu ogłosi przetargi na modernizację ujęć w Stężycy Łęczyńskiej i Niemienicach. – Nowy fragment sieci wodociągowej, łączący Widniówkę z Latyczowem docelowo pozwoli wygasić ujęcie w Latyczowie. Takich ujęć w gminie mamy aż 10, dlatego chcemy powoli ograniczać ich liczbę, ponieważ każde generuje dodatkowe koszty. Nowa, biologiczna oczyszczalnia w przedszkolu w Stężycy będzie nowoczesna i energooszczędna, zapewniając odpowiednią jakość usług na co najmniej kilkanaście lat. Z kolei nowy odcinek sieci kanalizacyjnej w Krupcu będzie obsługiwany przez oczyszczalnię istniejącą już w osiedlu “Chaber” – tłumaczy Michał Jastrzębski z zarządu GPGK.

   Oczyszczalnia w przedszkolu w Stężycy powinna być gotowa do końca wakacji. W tym roku spółka chce również zmodernizować ujęcia w Stężycy Łęczyńskiej i Niemienicach oraz rozpocząć pozostałe prace, a wszystkie plany zrealizować do końca I kwartału 2024 roku.

    Na realizację tych zadań z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich GPGK w Zakręciu otrzyma ponad 3 miliony 770 tysięcy złotych. Pieniądze te powinny wystarczyć na pokrycie 100 procent kosztów kwalifikowalnych, ale te będą znane dopiero po rozstrzygnięciu przetargów na wykonanie robót.

Data opublikowania: 07:36, 15 maja 2023

Kategorie: Wiadomości