pgr

Gmina Krasnystaw kupi dla uczniów sprzęt komputerowy o wartości prawie 50 tysięcy złotych. Pieniądze na ten cel w całości będą pochodzić z rządowego programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym„.

   W gminie Krasnystaw o przyznanie środków ubiegało się 17 wnioskodawców. Wszystkie wnioski zostały zaakceptowane do dofinansowania, a teraz trwa ich weryfikacja. Podpisano już umowę, potwierdzająca przyznanie dotacji i w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na dostawę sprzętu.

   Zgodnie z zapotrzebowaniem wnioskodawców samorząd kupi 17 komputerów stacjonarnych o wartości do 2,5 tysiąca złotych każdy wraz z pakietami internetowymi. Jest szansa, że sprzęt zostanie dostarczony jeszcze w trwającym roku szkolnym, a w najgorszym wypadku będzie do dyspozycji uczniów do końca wakacji.

   By skorzystać z pomocy w ramach programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” trzeba spełniać trzy warunki. Dziecko musi mieszkać w miejscowości, w której kiedyś był PGR, być członkiem rodziny osoby, która pracowała w takim przedsiębiorstwie oraz w 2020 roku ani w 2021 roku nie otrzymało na własność lub w formie użyczenia sprzętu komputerowego, kupionego ze środków publicznych albo organizacji pozarządowych.

Data opublikowania: 06:53, 11 kwietnia 2022

Kategorie: Wiadomości