herbugk mmGmina Krasnystaw ma dodatkowe środki na inwestycje i doposażenie szkół. Podczas sesji, która odbyła się w czwartek 9 grudnia, radni wprowadzili je do budżetu, a także ustalili nowe wynagrodzenia wójta.

   Samorząd otrzymał m.in. prawie 900 tysięcy złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę dwóch odcinków tras w osiedlu Cukrowni w Siennicy Nadolnej. Po wprowadzeniu tych środków do budżetu jeszcze tego samego dnia gmina podpisała umowę z wykonawcą robót oraz przekazała plac budowy. Cała inwestycja ma być zrealizowana do 9 września 2022 roku.

   Do tegorocznego budżetu radni wprowadzili również 220 tysięcy złotych na doposażenie wszystkich szkół w urządzenia i narzędzia do rozwoju zdolności uczniów w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. Z tej puli 70 tysięcy złotych zostanie przekazane do Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej, 60 tysięcy do szkoły w Małochwieju Dużym, a po 30 tysięcy złotych trafi do pozostałych placówek prowadzonych przez gminę, czyli Zespołu nr 3 w Krasnymstawie oraz szkół podstawowych w Krupem i Jaślikowie.

   Wymienione placówki będą mieć także 52 tysiące złotych na zakup nowoczesnego sprzętu odkażającego, wykorzystywanego m.in. do przeciwdziałania Covid-19. Środki wpisane do tegorocznego budżetu, zostały przydzielone w ramach konkursu ogłoszonego przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

   Podczas czwartkowej sesji radni ustalili też nowe wynagrodzenie wójta, dostosowując je do przepisów ustawowych. Zgodnie z zapisami nowej ustawy Edyta Gajowiak-Powroźnik nie może zarabiać mniej niż 15 576 tysięcy złotych i nie więcej niż 19 470 tysięcy. Przewodniczący rady gminy zaproponował kwotę 17 320 złotych, którą zaakceptowała większość radnych.

Data opublikowania: 08:28, 10 grudnia 2021

Kategorie: Wiadomości