Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

       podziękowania za zaangażowanie w pracę

na rzecz osób potrzebujących wsparcia i pomocy w codziennym życiu

oraz życzenia, aby każdy dzień przynosił poczucie zadowolenia i satysfakcji

a także był inspiracją do coraz lepszej pracy na rzecz potrzebujących.

 

Przewodniczący Rady Gminy                                         Wójt Gminy Krasnystaw

      /-/ Krzysztof Golec                                           /-/ Edyta Gajowiak-Powroźnik

roza

Data opublikowania: 06:16, 21 listopada 2022

Kategorie: Wiadomości