noc po 05

Gabriel Cebrat, Jagoda Graboś i Konrad Grochecki zostali laureatami tegorocznego Turnieju Jednego Listu w ramach Krasnostawskiej Nocy Poetów.

    Organizowana po raz dziewiąty impreza, zainicjowana przez nieżyjącego już poetę, animatora kultury i społecznika Mariusza Kargula, odbyła się w sobotę 26 listopada w Widniówce w gminie Krasnystaw. Zwycięzców Turnieju Jednego Listu wybrała publiczność, która najwyżej oceniła “List do cierpienia” Gabriela Cebrata. Drugie miejsce ex aequo zajęli – Jagoda Graboś z listem “Moja droga. Jedyna” i Konrad Grochecki z “Listem z innego czasu”. Cała trójka otrzymała nagrody w postaci obrazów, ufundowanych przez malarki Krystynę Mojską, Alicję Cimek i Teresę Stasiak z grupy artystycznej “Paleta” w Krasnymstawie.

    Tegoroczne spotkanie rozpoczął koncert poetycki Katarzyny i Tomasza Szczepaniaków, którzy w swoim programie wykorzystali m.in. twórczość inicjatora “Krasnostawskiej Nocy Poetów”.

    Ponadto postać zmarłego w 2013 roku Mariusza Kargula przypomnieli przedstawiciele Redakcji “Koziegorynku”.

    Kolejnym stałym punktem imprezy była prezentacja “Antologii”, czyli tekstów zgłoszonych do ubiegłorocznej edycji “Nocy poetów”, którą poprowadzili – przyjaciółka Mariusza Kargula – Marzena Mariola Podkościelna i Waldemar Taurogiński z wydawnictwa “TAWA”.

    Zgodnie z tradycją okazję do zaprezentowania swojej twórczości mieli również wszyscy przybyli na spotkanie poeci. Każdy z nich mógł się pochwalić trzema wierszami.

    Wśród słuchaczy byli: artyści, przedstawiciele Roztoczańskiego Parku Narodowego, Nadleśnictwa Krasnystaw, władz samorządowych powiatu krasnostawskiego oraz miasta i gminy Krasnystaw, a także sponsorzy i mieszkańcy Widniówki.

    Dziewiątą “Krasnostawską Noc Poetów” zorganizowali wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik, Marzena Mariola Podkościelna oraz Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z siedzibą w Siennicy Nadolnej. Patronatem honorowym spotkania był burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk.

Data opublikowania: 06:29, 1 grudnia 2022

Kategorie: Wiadomości