herbugk mSprawy finansowe zdominowały sesję Rady Gminy Krasnystaw, która odbyła się we wtorek 29 marca. Radni wprowadzili do tegorocznego budżetu m.in. pieniądze na ważną inwestycję drogową o wartości kilku milionów złotych, która ma być zrealizowana w tym roku.

  Chodzi o przebudowę łącznie ponad 6 kilometrów dróg Krasnystaw – Jaślików i Niemienice – Kolonia Niemienice. Prawie 5,5 miliona złotych na ten cel samorząd otrzymał z pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Pieniądze te radni wpisali do tegorocznego budżetu, co pozwoli na przygotowanie przetargu na wykonanie robót, który ma być ogłoszony najpóźniej w maju.

   Do tegorocznego budżetu rada wprowadziła również prawie 400 tysięcy złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę 700-metrowego odcinka trasy w Siennicy Nadolnej. Wcześniej gmina podpisała umowę z wojewodą lubelskim, potwierdzającą przyznanie dotacji i ogłosiła przetarg na wykonanie robót. Firmy, które chcą zrealizować tę inwestycję mogą składać oferty do 8 kwietnia. Także w kwietniu powinien być ogłoszony przetarg na dostawę komputerów dla uczniów z rodzin byłych pracowników PGR. W tegorocznym budżecie radni zapisali na ten cel prawie 50 tysięcy złotych, które będą pochodzić z rządowego programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. Pieniądze te powinny wystarczyć na zakup 17 komputerów stacjonarnych, które uczniowie mają otrzymać najpóźniej do końca wakacji.

   Ponadto podczas wtorkowej sesji rada gminy zwiększyła o 150 tysięcy złotych środki na obsługę długu publicznego. Dodatkowe pieniądze są potrzebne ze względu na rosnące stopy procentowe.Radni zgodzili się również na to, by w budżecie na 2023 rok nie wyodrębniać środków na fundusz sołecki. – Zaproponowałam takie rozwiązanie, ponieważ w drugim i trzecim naborze wniosków do „Polskiego Ładu”, złożyliśmy aż pięć projektów. Największy dotyczy całej gminy, a pozostałe cztery infrastruktury drogowej w czterech miejscowościach. Choć poziom dofinansowania jest bardzo korzystny, bo waha się od 90 do nawet 98 procent, to jednak musimy zapewnić wkład własny. Jeśli wszystkie nasze wnioski zostaną zaakceptowane będziemy potrzebować około 800 tysięcy złotych, a na fundusz sołecki w przyszłym roku powinniśmy przeznaczyć prawie 640 tysięcy złotych – tłumaczy wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik.

   Nie bez znaczenia są również zmiany ustawowe, dotyczące wpływów do budżetów gmin z tytułu podatku dochodowego PIT. – Jeszcze w ubiegłym roku w naszym przypadku dochód ten sięgał 5 milionów 200 tysięcy złotych, a w 2022 roku będzie to tylko 4,5 miliona. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że stawka podatku dochodowego ma być obniżona z 17 do 12 procent to wpływy do budżetu gmin będą jeszcze niższe o 5 procent – dodaje wójt gminy Krasnystaw.

   Większość radnych poparła te argumenty i zgodziła się na to, by w przyszłorocznym budżecie nie wyodrębniać funduszu sołeckiego, a pieniądze przeznaczyć na wkład własny na planowane inwestycje.

Data opublikowania: 11:12, 31 marca 2022

Kategorie: Wiadomości