Ochotnicza Straż Pożarna w Małochwieju Dużym otrzymała dofinansowanie ze środków Fundacji KGHM Polska Miedź w ramach konkursu „Fundacja KGHM Polska Miedź dla OSP” na zakup sprzętu do ochrony osobistej – ubrania i rękawice specjalne.

To profesjonalny sprzęt, który stanowi podstawowe wyposażenie jednostek straży pożarnej. Najczęściej wykorzystywany jest do działań podczas akcji ratowniczo gaśniczych.

Zakupione ubranie w razie potrzeby pozwoli w bezpieczny sposób, podjąć jednostce OSP Małochwiej Duży szybką interwencję w sytuacjach zagrożenia życia, mienia oraz środowiska naturalnego, co w konsekwencji przyczyni się do bardziej efektywnej pracy wykonywanej przez druhów podczas działań ratownictwa technicznego oraz innych miejscowych zagrożeń.

Umowa na dofinansowanie zadania została zawarta pomiędzy OSP Małochwiej Duży a Fundacją KGHM Polska Miedź w ramach przedsięwzięcia „Fundacja KGHM Polska Miedź dla OSP”.

Data opublikowania: 09:49, 20 lutego 2024

Tagi: , ,

Kategorie: AktualnościWiadomości