600x0 den2022 krasnystaw 2 malochwiejCzęść artystyczna w wykonaniu uczniów, nagrody i medale dla wyróżniających się pracowników oświaty oraz poczęstunek złożyły się na obchody Dnia Edukacji Narodowej w gminie Krasnystaw. Tym razem gospodarzem uroczystości był Zespół nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie. Z okazji popularnego Dnia Nauczyciela uczniowie wszystkich klas, od przedszkolaków po ósmoklasistów, przygotowali montaż słowno-muzyczny. Nawiązali w nim do historii Dnia Edukacji Narodowej, uzupełniając informacje o wiersze i piosenki, dedykowane nauczycielom i innym pracownikom oświaty.

Życzenia złożyła im wizytator chełmskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie Maria Pawłowicz, która odczytała również list od lubelskiej kurator Teresy Misiuk, oraz wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik. Pani wójt podziękowała pracownikom gminnych placówek oświatowych za dotychczasową pracę, życzyła im sukcesów zawodowych i prosiła o dalsze motywowanie uczniów do osiągania jak najlepszych wyników.

Najbardziej wyróżniającym się nauczycielom, którzy opiekowali się “olimpijczykami”, Edyta Gajowiak-Powroźnik wręczyła nagrody wójta. Za pracę z trzema laureatami i dwoma finalistami nagrody odebrali: Bożena Mitura i Wioletta Lis ze Szkoły Podstawowej Siennicy Nadolnej, Małgorzata Lisowska ze Szkoły Podstawowej w Jaślikowie, Danuta Hus z Zespół nr 3 PiSP w Krasnymstawie oraz Dariusz Sułek z Zespołu Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krupem. Ponadto wójt gminy Krasnystaw “za całokształt pracy i zarządzanie jednostkami oświatowymi” nagrodziła troje dyrektorów – Małgorzatę Polichę z SP w Siennicy Nadolnej, Izabelę Józefowską z ZPiSP w Krupem oraz Krzysztofa Kowalczyka z Zespołu nr 3 PiSP w Krasnymstawie.

Swoje nagrody przyznali również dyrektorzy poszczególnych placówek, którzy łącznie uhonorowali 31 osób.

Gminne obchody Dnia Nauczyciela były również okazją do ogłoszenia listy nauczycieli i pracowników obsługi, którzy zostali odznaczeni medalami za długoletnią służbę. Złote otrzymają: Elżbieta Berbeć z SP w Małochwieju Dużym, Artur Grzesiak z SP w Jaślikowie, Robert Hys z Zespołu nr 3 PiSP w Krasnymstawie, Elżbieta Kaluźniak i Ewa Mazzur z ZPiSP w Krupem oraz Małgorzata Policha i Urszula Podgórna-Miszczak z SP w Siennicy Nadolnej. Kolejne dwie nauczycielki odbiorą brązowe medale za długoletnią służbę. To Małgorzata Lisowska z SP w Jaślikowie i Małgorzata Wit z Zespołu nr 3 PiSP w Krasnymstawie. Ponadto Marta Fyk z SP w Jaślikowie i Irena Mazur z ZPiSP w Krupem zostały odznaczone “Medalami Komisji Edukacji Narodowej”.

Wręczenie medali odbędzie się podczas uroczystości, która jest planowana na środę 19 października w chełmskiej delegaturze Kuratorium Oświaty w Lublinie.

 

Data opublikowania: 14:45, 20 października 2022

Kategorie: Wiadomości