„Za dar najpiękniejszy, za serce”. Słowa Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego towarzyszyły tegorocznym obchodom Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się 13 października w Szkole Podstawowej w Jaślikowie.

     Podczas uroczystości nauczyciele odbierali gratulacje i życzenia oraz nagrody wójta i dyrektorów poszczególnych placówek. Wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik wręczyła nagrody trzem dyrektorom i pięciu nauczycielom. Nagrody odebrały dyrektorki – Gminnego Przedszkola w Siennicy Nadolnej Joanna Ćwikła i Szkoły Podstawowej w Jaślikowie Marta Fyk oraz Andrzej Jasionowski dyrektor Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym.

    Na liście nagrodzonych nauczycieli znaleźli się – Zbigniew Rzemieniuk i Wioletta Lis z SP w Siennicy Nadolnej, Małgorzata Dega z SP w Jaślikowie, Hanna Czuba, która pracuje w szkołach w Jaślikowie i Małochwieju Dużym oraz Paweł Haładyj z Zespołu nr 3 Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Krasnymstawie.

    Kilkudziesięciu nauczycieli zostało również uhonorowanych nagrodami dyrektorów. Ze szkoły w Małochwieju Dużym odebrali je – Teresa Berbeć, Hanna Berbeć, Renata Lewandowska, Elżbieta Marczewska-Buk i Jolanta Sadowska.

   Z SP w Siennicy Nadolnej nagrody dyrektora trafiły do Jolanty Ćwirty, Justyny Goduli, Elżbiety Kasperek, Elżbiety Mazurek, Bożeny Mitury, Małgorzaty Rzemieniuk i Beaty Wrońskiej.

   Nagrody dyrektora Zespół nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie przypadły Beacie Niećko, Krystynie Gozdeckiej, Annie Wronie, Iwonie Karpińskiej, Jolancie Leszczyńskiej, Małgorzacie Białek i Monice Skryckiej.

   Na liście uhonorowanych przez dyrektora Zespołu Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krupem są – Barbara Gołębiowska, Alicja Tomasik-Matysiak, Dorota Bielesza, Celina Kowal, Grzegorz Morylowski i Dariusz Sułek.

   Dyrektor Gminnego Przedszkola w Siennicy Nadolnej nagrodziła Lucynę Dyndur i Joannę Sadowską – Janowczyk, a z podstawówki w Jaślikowie zostali nagrodzeni Beata Gawron, Halina Księżuk, Justyna Rękas, Małgorzata Lisowska, Danuta Bojarska i Hanna Czuba.

    Artystycznym prezentem dla nauczycieli z okazji ich święta była część artystyczna z montażem słowno-muzycznym, koncertem instrumentalnym i okolicznościowym skeczem, które uczniowie klas V – VII Szkoły Podstawowej w Jaślikowie przygotowali pod kierunkiem Małgorzaty Lisowskiej, Małgorzaty Degi i Doroty Maciejewskiej.

    Kilka dni wcześniej w chełmskiej delegaturze Kuratorium Oświaty w Lublinie czworo nauczycieli i jeden pracownik obsługi z gminy Krasnystaw odebrało medale za długoletnią służbę i medale Komisji Edukacji Narodowej.

    „Złotym Medalem za Długoletnią Służbę” zostali odznaczeni Jolanta Ćwirta ze Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej oraz Barbara Gołębiowska i Justyna Smolira z Zespołu Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krupem, srebrny medal otrzymał kolejny nauczyciel z Krupego Grzegorz Morylowski, a Renata Olida z SP w Siennicy Nadolnej została uhonorowana „Medalem Komisji Edukacji Narodowej”.

Data opublikowania: 11:09, 18 października 2023

Kategorie: Wiadomości