old man gd6fab2517 640

REGULAMINI GMINNEGO RAJDU SAMOCHODOWEGO„Szlakiem ciekawych miejsc Gminy Krasnystaw”pod Patronatem Wójta Gminy Krasnystaw Edyty Gajowiak Powroźnik

Organizatorzy : Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej i Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Malego „Rodzinne Gniazdo”.
Data rajdu: 25 czerwiec 2023 r.
Miejsce i przebieg rajdu: Turystyczny przejazd samochodowy rozgrywany będzie na terenie Gminy Krasnystaw a długość trasy wynosi 30 km. Spotkanie załóg rajdowych odbędzie się na Placu Kościoła Parafialnego p/w Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie o godz. 12.45.Start na trasę Rajdu godz. 13.00.
Cel imprezy: ukazanie piękna krajobrazu Gminy Krasnystaw. Popularyzacja turystyki samochodowej, poznanie piękna przyrody, zabytków Gminy Krasnystaw, integracja entuzjastów aktywnego wypoczynku.
Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie rajdu:

Pilot:
Sędzia:

Zasady rozgrywania Rajdu.
Załogę biorącą udział w rajdzie stanowią kierowca, pilot w osobie sołtysa oraz dwie osoby z każdej wsi ;
do udziału w Rajdzie będą dopuszczone tylko sprawne samochody z ważnym badaniem technicznym i ubezpieczeniem komunikacyjnym;
start będzie się odbywał w kolejności numerów startowych;
rajd składa się z 7 etapów (punktów) do odwiedzenia;
każda załoga otrzyma w kopercie w chwili wyruszenia na trasę; mapę, opis trasy oraz zadanie do wykonania;
na mecie załoga przekazuje sędziemu wykonane zadanie (rozwiązanie krzyżówki)

Impreza odbywa się w normalnym ruchu drogowym. Uczestników rajdu obowiązuje przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym, zasad bezpiecznej i kulturalnej jazdy. Odpowiadają oni osobiście za ich przekraczanie.
Uwagi końcowe.
Zgłoszenie się załogi do udziału w Rajdzie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Zgłoszenie zawiera imię i nazwisko kierowcy oraz imiona i nazwiska załogi, pesel i adres zamieszkania.
Dane osobowe uczestników rajdu będą wykorzystane tylko do celów związanych z organizacją rajdu. Uczestnik rajdu wyraża zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku na wszelkiego rodzaju relacjach z rajdu.

9.Obowiązki uczestników rajdu:
Skład załogi (kierowca, pilot w osobie sołtysa i dwie osoby z każdej wsi) oraz pojazd do udziału w rajdzie zgłasza sołectwo do dnia 15 czerwca 2023 r.
Załoga odpowiada za dokumenty rajdowe i wykonane zadania.
Kierowcy zobowiązani są do stosowania przepisów Prawo o Ruchu Drogowym, odpowiadają osobiście za ich przekraczanie.
Załoga zobowiązana jest do przygotowania krótkiej informacji o swojej wsi, którą przedstawi podczas integracyjnego spotkania na mecie rajdu.

Kierownictwo Rajdu

Karta rajdowa.pdf

 

Data opublikowania: 07:29, 5 czerwca 2023

Kategorie: Wiadomości