Rodzice, opiekunowie prawni bądź osoby pełnoletnie, które podpisały umowę darowizny sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem w ramach Projektu mają obowiązek składania co najmniej dwukrotnie przez okres 2 lat od zakończenia Projektu oświadczenia o posiadaniu otrzymanego sprzętu.

Oświadczenia należy dostarczyć osobiście lub poprzez EPUAP albo za pośrednictwem tradycyjnej poczty do Urzędu Gminy Krasnystaw , ul. Konopnickiej 4 , 22-300 Krasnystaw w okresie 20.11.2023 r. -01.12.2023 r.
Przypominamy, iż niezłożenie oświadczenia we wskazanych terminach będzie skutkować wystosowaniem wezwania do przedłożenia w ciągu 7 dni oświadczenia wraz z udokumentowaniem posiadanego sprzętu.

Jednocześnie informujemy, że Gmina Krasnystaw zastrzega sobie prawo do kontroli przekazanego sprzętu w miejscu jego użytkowania w dowolnym czasie w okresie monitorowania Projektu.

Data opublikowania: 12:36, 20 listopada 2023

Kategorie: Aktualności