Dyrektor Zarządu Zlewni w Zamościu PGW Wody Polskie zawiadamia że, w dniu 31 stycznia 2023r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące pobór wód powierzchniowych z rzeki Wojsławski

Czytaj więcej …

Data opublikowania: 13:54, 6 lutego 2023

Kategorie: Wiadomości