budowa s17

o możliwości składania wniosków dot. uwag, propozycji, spostrzeżeń i opinii w sprawie przedstawionych propozycji projektowych budowy drogi S17 Piaski – Hrebenne (odcinek realizacyjny Nr 3: węzeł „Krasnystaw Północ” – „Izbica”)

    Wnioski w przedmiotowej sprawie należy wysłać w terminie do dnia 30.11.2020 r. na adres pocztowy: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie, ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin lub na adres e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

 Poniżej zamieszczamy w wersji elektronicznej komplet materiałów przekazanych od tj.:

pismo informacyjne,
plany orientacyjne,
plany sytuacyjne z przebiegiem drogi ekspresowej S17,
ulotka informacyjna,
prezentacja,
lik do wizualizacji: https://www.youtube.com/watch?v=H7fWt5b9J-Y
formularz zgłaszania uwag i wniosków

Data opublikowania: 12:18, 3 listopada 2020

Kategorie: Wiadomości