herbugk mmo naborze wniosków na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest na 2022 r.

Informujemy mieszkańców, iż Gmina Krasnystaw pozyskała dotację na 2022 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Krasnystaw.

Nabór wniosków odbędzie się w terminie:od dnia 18 maja do dnia 3 czerwca 2022r.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój 105).

O dofinansowanie 100% kosztów związanych z usunięcia wyrobów zawierających azbest mogą ubiegać się :

osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe posiadające nieruchomości na terenie Gminy Krasnystaw.

 

Do dofinansowania kwalifikują się :

Koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest,
Koszty usunięcia odpadów zawierających azbest zmagazynowanych na działkach gruntowych tj. koszty transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, w przypadku udokumentowania przez właściciela odpadów wykonania prac rozbiórkowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zmianami).

Do dofinansowania nie kwalifikują się koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Szczegółowe informacje dot. procedury naboru wniosków, wzór wniosku można uzyskać w siedzibie Tut. Urzędu w pokoju 209 lub są do pobrania ze strony internetowej –www.krasnystaw.ug.gov.pl.- zakładka Dofinansowanie Azbest.

 

Krasnystaw, 18.05.2022 r.

Wójt Gminy Krasnystaw      /-/ mgr Edyta Gajowiak – Powroźnik

KLAUZULA INFORMACYJNA
Oświadczenie o demontażu pokrycia dachowego
Regulamin dotacji ze środków WFOŚiGW – 2022r.
Wniosek

Data opublikowania: 07:43, 18 maja 2022

Kategorie: Azbest