W SPRAWIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ DOTYCZĄCEGO REALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Z ZAKRESU ŁĄCZNOŚCI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 682) Starosta Krasnostawski informuje, że w dniu 22-12-2023r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 o nr KST3314A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 357 w obrębie ewidencyjnym Niemienice w jednostce ewidencyjnej gmina Krasnystaw.

Pliki do pobrania
Ikona Plik Rozmiar
informacja o wszczęciu postępowania 493,89 KB

Data opublikowania: 14:45, 5 stycznia 2024

Kategorie: AktualnościWiadomości