herbugk mmKrasnystaw, dnia  02.12.2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy Krasnystaw                     RG.0002.10.2022                                      

ZAWIADOMIENIE

    Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję XLII sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 9 grudnia 2022 r. na godz. 10:00.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203- II piętro),  ul. Marii Konopnickiej 4.

Porządek obrad XLII sesji Rady Gminy Krasnystaw:

Otwarcie XLII sesji Rady Gminy Krasnystaw.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
Informacja o sporządzeniu protokołu z XLI sesji Rady Gminy Krasnystaw.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały:
w sprawie zmian w  uchwale budżetowej  na rok 2022.

Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.
Zamknięcie XLII sesji Rady Gminy Krasnystaw.

    

Przewodniczący Rady Gminy         /-/ Krzysztof Golec         

Projekt uchwały.pdf

Data opublikowania: 10:34, 2 grudnia 2022

Kategorie: Wiadomości