Krasnystaw, dnia 20.04.2023 r.

Przewodniczącyherbugk mm Rady Gminy Krasnystaw RG.0002.4.2023

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zawiadamiam o zwołaniu XLVII sesji VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 27 kwietnia 2023 r. na godz. 10:00. Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203 – II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

Porządek obrad XLVII sesji Rady Gminy Krasnystaw:

Otwarcie XLVII sesji Rady Gminy Krasnystaw.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
Informacja o sporządzeniu protokołu z XLVI sesji Rady Gminy Krasnystaw.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.

Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.
Zamknięcie XLVII sesji Rady Gminy Krasnystaw.

Przewodniczący Rady Gminy /-/ Krzysztof Golec   

projekty uchwał (archiwum zip)   

Data opublikowania: 09:35, 20 kwietnia 2023

Kategorie: Wiadomości